วิธีการจัดส่ง

***สำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้ากลุ่มสินค้าวัสดุบรรจุภัณฑ์ (ที่ไม่ใช้สินค้าบรรจุภัณฑ์อาหาร) รบกวนสอบถามค่าจัดส่งกับพนักงานก่อนสั่งซื้อสินค้า***

อัตราค่าจัดส่ง

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ www.capstore.biz ซึ่งให้บริการโดย บจก.ซี.เอ.พี.อินเตอร์เทรด การใช้และการเปิดเผยถึงข้อมูลหนึ่งข้อมูลใดที่เกี่ยวของกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว