Showing 1–15 of 51 results

ลักษณะสินค้า
วัสดุ
สี
จำนวนช่อง
จำนวนชั้น
ขนาด (ML)
ขนาด (OZ)
ชนิดอาหาร
ราคา 3.6 บาท/ชิ้น
ยกลัง 3.68 บาท/ชิ้น
ลด 2.2%

สินค้าหมดแล้ว

ราคา 3.05 บาท/ชิ้น
ยกลัง 3.12 บาท/ชิ้น
ลด 2.2%
ราคา 3.84 บาท/ชิ้น
ยกลัง 3.92 บาท/ชิ้น
ลด 2%
กล่องอาหาร PP ดำ 650 ml + ฝา (250 ชิ้น/ลัง)
ราคา 4.50 บาท/ชิ้น
ยกลัง 4.68 บาท/ชิ้น
ลด 3.8%

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ www.capstore.biz ซึ่งให้บริการโดย บจก.ซี.เอ.พี.อินเตอร์เทรด การใช้และการเปิดเผยถึงข้อมูลหนึ่งข้อมูลใดที่เกี่ยวของกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว